Eller HUR?!!

(null)
Den här bilden dök upp i mitt flöde på Facebook och träffade mig mitt i solar plexus. 

Den säger så exakt det jag känner angående pengars och resursers fördelning och användning. 

Hur är det möjligt för människor som HAR MYCKET PENGAR att spendera dem på oväsentliga, oviktiga, icke livsnödvändiga saker och samtidigt se och veta hur människor lider, svälter etc? 

Hur kan de leva med sig själva? 

Kärleken laddar och tröstar mig

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

Mina kärleksladdade lyckliggörande frys- och kylskåpsdörrar. 🙏🏼🥰💞
Här stannar jag till på väg in och ut ur köket och laddar... 💖💖💖💖💖

RSS 2.0