Två tidningar -- två mycket olika rubriker

Den 11/6 ställde en läsare två frågor till mig på Sundsvalls Tidnings insändarsida.
Jag besvarade dessa och skickade in texten.
Emellertid, väl medveten om ST:s tendens att "ligga på" mina texter eller helt underlåta att publicera dem, skickade jag också detta, tillsammans med frågorna, till vår andra lokaltidning - Dagbladet - och bad dem publicera det. För mig kändes det nämligen oerhört viktigt, att få besvara ställda frågor och nå ut med svaret till så många läsare som möjligt. Dels är det viktigt att den som ställt frågorna får ett snabbt och tydligt svar, dels vill jag såklart nå ut med informationen om de planerade satsningarna.

(Längst ned i det här inlägget, lägger jag in min text, så att ni själva kan läsa den.)Igår 17/6 publicerade Dagbladet min text -- inte på nätet, men i själva tidningen.Rubriken de hade satt löd: Alliansen säljer ut Mitthem och jag baxnade då jag såg den. Det gamla talesättet om att läsa någonting så som Fan läser Bibeln, får liksom en helt ny innebörd.


Idag har ST publicerat mitt svar på frågorna -- alltså exakt samma text...Men ST:s rubrik löd: Jag är stolt över planerna på Pensionärskortet - vilket ju mycket bättre överensstämmer med innehållet.


Jag kan inte annat än förundras över hur olika man väljer att se saker...   Här är den text jag skickade in: 


"Bäste Xxxx Xxxxxxxx,

Det gläder mig att du är engagerad och intresserad. Jag ska självfallet svara så tydligt jag förmår på dina två ställda frågor.

Din första fråga gäller Mitthem. Trots den rejäla konjunkturnedgång som varit, är marknadens intresse att köpa aktier i Mitthem i princip konstant. Det är framförallt institutionella fonder och bolag, som visat ett genuint intresse. Den 80-procentiga aktieförsäljningen av Mitthem som vi planerar, skulle uppskattningsvis inbringa ca 1,7 miljarder kronor till kommunen – detta efter att bolagets lån är lösta. Sundsvalls kommun skulle alltså inte sälja hela Mitthem, utan behålla 20 % av aktieposterna – en s.k. påverkanspost, som ökar kommunens möjligheter att agera, t ex genom att verka för att socialt och ekonomiskt utsatta grupper erbjuds boendealternativ. Alliansens intention är också, att skapa en särskild förvaltningsenhet med fokus på just den uppgiften.
Försäljningen möjliggör årliga satsningar på de kärnverksamheter, som annars riskerar att drabbas av återkommande och omfattande besparingsåtgärder. Då Mitthems årliga avkastning till kommunen har räknats bort (ca 20 Mkr), kan kommunen räkna med ett tillskott efter försäljningen på 45-50 miljoner kronor per år, även vid en lågt beräknad avkastning. När konjunkturen väl vänder, innebär försäljningen att Sundsvalls kommun står betydligt bättre rustad, att möta framtida investeringsbehov. Avslutningsvis kommer förstås de, som idag hyr av Mitthem, att kunna bo kvar efter den planerade försäljningen.

Din andra fråga gäller en av mina hjärtefrågor: Pensionärskortet.
Jag känner en stor personlig glädje och stolthet, över att min vision om ett lågprisbusskort för pensionärer, blir verklighet om vi vinner kommunvalet i höst. Allians för Sundsvall kommer då att lansera Pensionärskortet – ett kort, som kommer att kosta blott 100 kr per månad. Det ska gälla för samtliga pensionärer – ålders-, förtids- och sjukpensionärer – och i hela Sundsvalls kommun. Det kommer inte att vara begränsat vare sig geografiskt eller i tid, utan gälla överallt i kommunen och hela dygnet. Pensionärer ska äntligen, för en billig penning, kunna vara aktiva och mobila, utan att måsta ta bilen överallt.

Jag hoppas att du, Xxxx, ska finna svaren tydliga och tillfredsställande, annars svarar jag mycket gärna på följdfrågor. Huruvida allt ovan nämnt blir verklighet, är nu förstås upp till Sundsvalls invånare.
Det är till syvende och sist ni, som i valet avgör hur framtiden i kommunen ska se ut.


Åsa E Melander, Äldreambassadör för Centerpartiet"Jag bara undrar: Vilken av rubrikerna skulle du ha satt? 


Till sak hör dock också, att Dagbladet alltid sätter in mina texter obearbetade och avkortade, medan ST alltid ändrar och förkortar dem. Den här gången har t ex ST tagit bort det sista stycket, där jag artigt talar om för insändarskribenten, att jag gärna svarar på fler frågor.
Det är alltså nödvändigt att välja mellan två mindre bra saker:
Bröd och limpa? Eller kanske snarare: Pest eller kolera?
Såväl trist, som anmärkningsvärt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0