Sjukförsäkringen är #SICKASFK - skriv under namninsamlingen!

 

Sveriges sjukförsäkring är sjuk. 
Den är #sickasfk (alltså, sick as f-ck... sick as FK (försäkringskassan)

 

Klicka på den röda texten, så kommer du till en namninsamling.

SKRIV UNDER och SPRID DENNA NAMNINSAMLING så att Sverige återfår en trygg sjukförsäkring! 

OBS! Kom ihåg att BEKRÄFTA DIN NAMNUNDERSKRIFT, genom att klicka på länken i det mejl den här sidan skickar till dig. Annars kommer ditt namn inte med. 

 

Idag har inte sjukdomsdrabbade människor rätt till den sjukskrivning, som läkare bedömt att de behöver som del av rehabilitering för att om möjligt återfå arbetsförmåga och hälsa. Det är nämligen INTE LÄKAREN som får bedöma arbetsoförmågan, för det ansvaret ligger på FÖRSÄKRINGSKASSANS HANDLÄGGARE. 

 

Ja, det är sant hur orimligt det än kan tyckas. 
Försäkringskassans handläggare gavs år 2010 av Sveriges riksdag mandatet att neka sjuka människor rätten till sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning, trots att erfarna läkare med gedigna medicinska utbildningar har utrett och bedömt att personen saknar arbetsförmåga.

 

Läs om detta via t.ex. den här länken: 

https://ka.se/2010/12/22/lakarna-frantas-ratt-att-bedoma-arbetsformaga/

 

Denna omställning och omorganisation skedde i det tysta. Inga stora rubriker och ingen tydlig information till gemene man. Folk förstod först när de själva drabbades och upplevde vad detta nya system innebar i praktiken. 

 

Att Försäkringskassans administrativa handläggare bedömer patienter, och nekar eller godkänner sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning, är komplett galet och oerhört rättsosäkert. Detta bara MÅSTE upphöra, så att läkare återfår rätten att bedöma sina patienters mående och arbetsoförmåga. 

 

Personer som av läkare bedömts för sjuka att arbeta, nekas ändå ersättning från Försäkringskassan - ofta på väldigt godtyckliga grunder - och redan godkända sjukskrivningar ifrågasätts plötsligt och ersättningen dras in. Eftersom den ansökande personen har varit sjukskriven får hen varken a-kassa eller lön. Således står man plötsligt utan någon inkomst alls och likväl måste hen kunna handla mat och betala räkningarna.

 

Sjuka och resurslösa människor utförsäkras och fråntas möjligheter att betala hyra, löpande utgifter och mat. De hänvisas till AF, men där nekas de p g a att de saknar arbetsförmåga och bedöms inte kunna klara ett arbete. Då återstår socialtjänsten, men där får man bara hjälp när alla andra lösningar är uttömda. D v s när personen har sålt allt av värde — t ex sin bostadsrätt eller sin bil. De måste också ha använt sig av alla eventuella besparingar. En redan sjuk och svag person står då alltså utan både bostad och möjlighet att förflytta sig. 

 

Försäkringskassan ger följande information till alla sjuka, som fått sin sjukpenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning nekad eller indragen: 

 

"Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare."

"Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten."

 

Man hänvisas alltså till att begära omprövning eller att överklaga Försäkringskassans beslut. Men detta tar lång tid, under vilken den drabbade inte har någon inkomst och därmed inte kan betala räkningar, mediciner eller mat. Ofta tar ett överklagande många månader — ibland år — eftersom domstolarna är överbemängda av överklaganden från sjuka FK-drabbade personer. Dessutom får man inte rättshjälp för sådana här fall, så att man kan anlita advokat. Detta trots att man definitivt inte klarar, har egna resurser eller ens kunskaper till att formulera överklagan och driva ett fall i domstol. 

 

Värt att veta är också att bostadsbidrag bara ges till personer som är pensionerade eller har hemmaboende minderåriga barn. En "vanlig" långtidssjukskriven person har alltså inte rätt till bostadsbidrag oavsett hur låg sjukpenningen är. Hen tvingas därmed försöka överleva genom att söka pengar från fonder, låna av anhöriga och vänner etc. För en sådan person finns inget ekonomiskt skyddsnät. Vräkning p.g.a. oförmåga att betala hyran är tyvärr inte helt ovanligt.

 

Politikerna menar att det inte är bra, att "fastna i sjukskrivning och bidragsberoende"
För det första återfår ingen sin arbetsförmåga genom att chockartat fråntas sin ekonomiska och sociala trygghet. 
För det andra är sjukskrivning en del av den rehabilitering, som läkaren bedömt att hens patient behöver. 
För det tredje är sjukförsäkringen inte något bidrag. Det är en försäkring, vars premier betalts in via våra arbetsgivaravgifter. Det är alltså ett avstått löneutrymme, till förmån för ekonomisk trygghet ifall man skulle ha oturen att drabbas av arbetsoförmåga. 

 

Sjukförsäkringssystemet har genom flera mandatperioder "skruvats på" och blivit så här cyniskt, för att Sveriges regeringar velat minska antalet sjukdagar per person och år. Den förra regeringens mål var extremt lågt -- det sattes till 9.0 och planerades vara nått i december 2020. Detta mål hann drabba enormt många människor och fick väldigt stor kritik, men är lyckligtvis borta ur regleringsbrevet, som ska styra Försäkringskassans arbete under 2019. 

 

Att målet nu är borta förklarar den tillförordnade generaldirektören på Försäkringskassan Maria Hemström-Hemminsson med att regleringsbrevet, som kom strax före jul, kom från en övergångsregering och därför var avskalat och inte innehöll några specifika mål.

 

Victor Harju som är pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll bekräftar att målet 9,0 sjukdagar är borta.
Som svar på P4 Västerbottens frågor skriver han i ett mejl:

 

"Det finns inga regeringsbeslut om att införa något nytt mål. Regeringen kan ändra regleringsbreven till myndigheterna under året."

Behöver vi oroa oss för att dylika mål kommer att införas igen? Eller vågar vi tro att denna typ av inhumana cynism är borta ur sjukförsäkringen för gott? 

 

 

Anhöriga till arbetsoförmögna Försäkringskassedrabbade sliter också väldigt ont, när deras partner nekas rätten till stöd och hjälp från Försäkringskassan. De nöts ner både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Det är inte ovanligt att dessa tvingas sluta sitt arbete och istället leva på anhörigstöd, för att klara den svåra ekvationen att både ta hand om sin sjuka partner och ha en inkomst. 
Jag citerar här nedan en anhörig: 

 

"FK måste inse att vi närmast runt den sjukskrivne är på brinken av vad vi klarar av. 
Vi är nästa grupp som kommer att bli utbrända. Det måste vara mer lönsamt för ett land att se till att ge rätt ersättning till de som är sjukskrivna, och inte i första hand att se till att arbetsföra hamnar i en situation där anhöriga ska behöva ta anhörigstöd som alternativ till att arbeta. Att överbelasta vår kapacitet är socioekonomiskt oförsvarbart." 

 

Vi behöver nu ALLA hjälpas åt att få till en reformering av den sjuka sjukförsäkringen, innan ännu fler sjukdoms- och Försäkringskassedrabbade genom avslag får försämrat mående, ger upp och tar sina liv.

 

Om någon tvivlar på det faktum att Försäkringskassan orsakar människors självmord, så varsågod och läs följande axplock av exempelartiklar: 

 

 

 

 

 


Vi behöver tydligt markera att NEKAD SJUKFÖRSÄKRING till sjukdomsdrabbade arbetsoförmögna människor INTE ÄR RÄTT. 

 

Sverige MÅSTE ha en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING och den ska gälla för ALLA, som läkare bedömer saknar arbetsförmåga.  

 

Varje insamlad underskrift är värdefull. 


ALLA kan skriva under. Frisk eller sjukdomsdrabbad spelar ingen roll. 
Alla kan råka bli sjuka, så SJUKFÖRSÄKRINGEN ANGÅR ALLA. 

 

När namninsamlingen har rättvisande många namn, kommer den digitalt att delges:

  • statsminister och regering
  • socialförsäkringsminister
  • politiker på alla nivåer
  • olika typer av media  (nyhetsprogram, tv-program, radioprogram etc.)
  • ...och många fler

 

GÅ MED I #SICKASFK-GRUPPERNA på Facebook.
Där finns information, länkar, aktioner och mycket annat. 


Låt mig presentera mig...


Mitt namn är Fibromyalgi

Jag är en Osynlig Kronisk sjukdom och jag är nu din följeslagare för resten av livet.

Andra runt omkring dig kan inte se eller hota mig, men DIN kropp kan känna mig.

Jag kan attackera dig var, när och hur jag vill.

Jag kan orsaka dig våldsam smärta eller, om jag är på bra humör, orsaka dig värk överallt.


Jag minns när du och Energi sprang omkring tillsammans och hade kul.

Jag tog Energin ifrån dig och gav dig Utmattning istället.

Försök att ha kul nu!

Jag tog även God Sömn ifrån dig och gav dig Fibro-Dimma i utbyte.

Jag kan få dig att darra inombords, eller få dig att frysa eller svettas medan alla andra känner behag.

Javisst ja, jag kan få dig att känna ångest eller depression också.

Om du har planerat något eller ser fram emot en spännande dag, så kan jag ta det ifrån dig med.


Du bad inte om mig, jag valde dig av olika anledningar, t ex det där viruset som du aldrig blev fri ifrån, eller den där bilolyckan eller kanske var det de där åren av förödmjukelse och trauman?

Hur som helst, jag är här för att stanna.

Jag hör att du tänker gå till en läkare som kan göra dig av med mig. Jag skrattar så jag kiknar.

Försök du bara!

Du kommer att vara tvungen att gå till många, många läkare innan du hittar någon som kan hjälpa dig på ett effektivt sätt.

Du kommer att bli ordinerade värktabletter, sömntabletter, energipiller, tillsagd att du lider av ångest eller depression, rekommenderad att prova TENS, bli masserad, tillsagd att om du sover och motionerar regelbundet kommer jag att försvinna, tillsagd att tänka positivt, förnedrad, uppmanad att "rycka upp dig", och MEST AV ALLT, aldrig bli tagen på allvar med hur du känner dig när du klagar till läkaren om hur utmattande livet är varje dag.

 
Din familj, dina vänner och dina arbetskamrater kommer alla att lyssna till dig ända tills de tröttnar på att höra om hur jag får dig att må och vilken utmattande sjukdom jag är.

En del av dem kommer att säga saker som;

"Äh, du har bara en dålig dag" eller "Ja jag kom ihåg att du inte kan göra saker du kunde för 20 ÅR sedan" utan att höra att du faktiskt sa 20 DAGAR sedan.

En del kommer att börja prata bakom din rygg medan du sakta känner att du håller på att förlora din värdighet i dina försök att få dem att förstå.

Speciellt när du är mitt inne i en diskussion med en "normal" människa och har glömt vad det var du skulle säga härnäst. Avslutningsvis (jag hoppades att kunna hålla den hemlig, men jag antar att du redan har listat ut det);

Den enda plats du kan få någon support eller förståelse från, angående mig, är ANDRA MÄNNISKOR MED FIBROMYALGI

Högaktningsfullt,

Din Osynliga Kroniska Sjukdom

RSS 2.0